تلویزیون دمکراسی شورائی /چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷

۱- گزارشی از وضعیت رضا شهابی و اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب اردوان زیبرم

۲- رفراندوم در اقلیم کردستان عراق  توکل

نگاهی به نشریه کار ۷۴۹

قسمت دوم گزارش سیاسی کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) اصلان جوادزاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

گزارش کارگری وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی گفتاری از اردوان زیبرم

بازگشایی مدارس و سیاست خصوصی‌سازی گفتگو با حمید نظارت

گزارش سیاسی کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت اول گفتگو با اصلان جوادزاده

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷

گزارش کارگری وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی

گفتاری از اردوان زیبرم قتل دو کولبر

و اعتراضات مردمی در کردستان گفتگو با بهرام رحمانی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۸

فرار از پذیرش جنایات دهه‌ی ۶۰ و تخریب گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در اهواز گفتگو با احمد موسوی

 

تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۶ سپتامبر ۲۰۱۷

گزارش کارگری: وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی اعتراضات کارگران آذرآب و هپکو در اراک وضعیت کارگران کارخانه مس

«چهارگنبد» گفتاری از اردوان زیبرم

رفراندوم استقلال در کردستان عراق گفتگو با حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۳۰ اوت ۲۰۱۷

رشد بنیادگرایی اسلامی گفتگو با توکل از سازمان فدائیان (اقلیت)

کلیپ در یادبود رفیق صمد بهرنگی

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه اول شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۲۳ اوت ۲۰۱۷

۱- گزارشی از اعتصاب غذای رضا شهابی در زندان بهروز خباز ۲- تشدید بحران در ونزوئلا بهروز فراهانی نگاهی به نشریه کار ۷۴۷ گفتگو با مرجان افتخاری در باره ی قتل عام زندانیان سیاسی دهه ی ۶۰