تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰برابر با ۲۷اوت ۲۰۲۱

ABONNIERTتلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰برابر با ۲۷اوت ۲۰۲۱


سخن هفته / اردوان زیبرم

دلنوشته ای از علی اشرف درویشیان با عنوان انها هنوز جوانند

برنامه سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /در گفتگو با توکل – قسمت چهارم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ اوت۲۰۲۱


نگاهی به مبارزات و مطالبات کارگران پروژه ای نفت و گاز و پتروشیمی در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره ۹۳۴

فاجعه بیماری کرونا در ایران ؛ ویروس کرونای جهش یافته در مصاحبه با منوچهر بیاتی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ آگوست ۲۰۲۱

شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد (کرونا: وضعیت بیمارستان ها و کادر درمانی – اعتراضات کارگری – افغانستان و…)

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با افسانه پویش، رضا پورکریمی و منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۹مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۰ اوت ۲۰۲۱

سخن هفته / اردوان زیبرم

باز پخش سخنرانی اساماعیل بخشی در کلاب هاوس

برنامه سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /در گفتگو با توکل – قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ اوت۲۰۲۱


بیماری کروناو قتل عام مردم در ایران در گفتگو با احمد موسوی

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره ۹۳۳

وضعیت افغانستان , علل قدرت گیری مجدد طالبان و چشم انداز در مصاحبه با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ آگوست ۲۰۲۱

شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد (کرونا: وضعیت بیمارستان ها و کادر درمانی – اعتراضات کارگران هفت تپه – اعتراضات دانشجویان پزشکی، اعتراض مردم جونقان برای آزادی یک زندانی سیاسی و…)

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با افسانه پویش، رضا پورکریمی و منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۲مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۳اوت ۲۰۲۱


سخن هفته / اردوان زیبرم

برنامه سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /در گفتگو با توکل – قسمت دوم

گفتاری بیاد جانفشانان راه ازادی و سوسیالیزم / حمید نظارت

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ اوت۲۰۲۱


میزگردی پیرامون دادگاه حمید نوری در سوئد با حضور : مرسده قائدی , منوچهر مانی و احمد موسوی

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره ۹۳۲

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۹ آگوست ۲۰۲۱

شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد (اعتراضات کارگران هفت تپه – برگزاری مجمع عمومی توسط کارگران اعتصابی نفت – اعتراضات کارگری و…)

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با افسانه پویش و منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۵مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۶ اوت ۲۰۲۱


سخن هفته : اردوان زیبرم

برنامه سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی / ما چه می خواهیم و برای چه مبارزه می کنیم در گفتگو با توکل – قسمت اول

گفتاری بیاد احمد شاملو