تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۷بهمن ۱۴۰۱برابر با ۲۷ژانوبه ۲۰۲۳


فروش اموال و داراییهای دولت به منظور تامین بودجه , افزایش ونوسانات در قیمت دلار و طلا, اعتراضات معلولین در حذف بودجه معلولین در لایحه بودجه 1402 و اعتراضات متعدد کارگری و بازنشستگان در هفته ای که گذشت در گفتگوی هفته با حسین منصوری شبکه های اجتماعی /سارا سرابی سخن هفته /سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۵بهمن ۱۴۰۱برابر با ۲۵ژانویه ۲۰۲۳


قطعنامه پارلمان اروپا وقرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی و تبعات سیاسی و اقتصادی ان برای رژیم جمهوری اسلامی و جاروجنجالهای اخیر بخشی از بوژوازی خارج کشوری در گفتگو با توکل

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۰۵

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳

دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری

– قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان حسین منصوری

– روایت کودک همسران در حکومت دینی محسن رجب زاده

– معضل بزرگ گاز در کشوری که دومین ذخایر گازی جهان را دارد افسانه پویش

– توئیت وکالت به رضا پهلوی، تناقض ها و مواضع مختلف حسین منصوری – دستمزد، مبارزه ای برای مرگ و زندگی

Musik

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱برابر با ۲۰ژانوبه ۲۰۲۳

گفتگوی هفته با حسین منصوری

سخن هفته / اردوان زیبرم

شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۸دی۱۴۰۱برابر با۱۸ژانویه۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) قحطی گاز در کشوری که برروی دریایی از نفت و گاز قرار گرفته است

فراخوان اعتصاب شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار شماره 1004

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳

دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری

گفتگوی مرسده قائدی با ویدا رستم علیپور از شاکیان دادگاه حمید نوری محسن رجب زاده – در اهمیت مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی حسین منصوری – جمهوری اسلامی رژیمی سرتاپا پوسیده و فاسد که سقوط اش حتمی است خاوران: مرسده قائدی – بذر عدالت و آزادی و برابری بیفشانیم

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۳دی۱۴۰۱برابر با۱۳ژانویه۲۰۲۳


گفتگوی هفته با حسین منصوری : نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۲, معضل کمبود گاز و سرمای شدید در برخی از استانها ی ایران,#

کاریکاتور های شارلی ابدو و واکنش رژیم به این نشریه, جمعه های اعتراضی در زاهدان سخن هفته / اردوان زیبرم شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۱دی ۱۴۰۱برابر با ۱۱ژانویه ۲۰۲۳


ارزیابی از وضعیت کنونی رژیم , صدور احکام اعدام و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در گفتگو با احمد موسوی

نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۰۳ این سر برای هیچ رژیمی خم شدنی نیست/حمید نظارت (باز پخش از آرشیو )

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱ برابر با ۹ ژانویه ۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – تشدید مبارزه راه مقابله با اعدام ها و وحشی گری جمهوری اسلامی

دوشنبه تا دوشنبه: افسانه پویش – سخنرانی خامنه ای در جمع زنان حکومتی، خودزنی در آستانه ی سقوط جمهوری اسلامی محسن رجب زاده – اعتراف وابستگان به حکومت به بن بست و سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی خاوران: مرسده قائدی – خبر کوتاه بود، اعدام شان کردند

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۱۶دی۱۴۰۱ برابر با ۶ ژانویه ۲۰۲۳


حمایت هنرمندان و سلبریتی ها از جنبش انقلابی مردم ایران در گفتگو با عباس سماکار

آخرین نفس های دیکتاتور دلنوشته ای از کنش یار / اجرا سارا سرابی سخن هفته/اردوان زیبرم شبکه های اجتماعی / سارا سرابی