تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۳دی۱۴۰۱برابر با۱۳ژانویه۲۰۲۳


گفتگوی هفته با حسین منصوری : نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۲, معضل کمبود گاز و سرمای شدید در برخی از استانها ی ایران,#

کاریکاتور های شارلی ابدو و واکنش رژیم به این نشریه, جمعه های اعتراضی در زاهدان سخن هفته / اردوان زیبرم شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۱دی ۱۴۰۱برابر با ۱۱ژانویه ۲۰۲۳


ارزیابی از وضعیت کنونی رژیم , صدور احکام اعدام و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در گفتگو با احمد موسوی

نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۰۳ این سر برای هیچ رژیمی خم شدنی نیست/حمید نظارت (باز پخش از آرشیو )

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱ برابر با ۹ ژانویه ۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – تشدید مبارزه راه مقابله با اعدام ها و وحشی گری جمهوری اسلامی

دوشنبه تا دوشنبه: افسانه پویش – سخنرانی خامنه ای در جمع زنان حکومتی، خودزنی در آستانه ی سقوط جمهوری اسلامی محسن رجب زاده – اعتراف وابستگان به حکومت به بن بست و سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی خاوران: مرسده قائدی – خبر کوتاه بود، اعدام شان کردند