تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه اول اردیبهشت 1400 برابر با 21 اپریل 2021


نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت- شماره 916

میزگردی به مناسبت روز جهانی کارگر با حضور منوچهر مانی , اصلان جوادزاده و مهرداد متین

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ آوریل ۲۰۲۱


نگاه هفته – حسین منصوری (جنگ پنهان و آشکار دولت‌های ایران و اسرائیل و نتایج آن برای کارگران و زحمتکشان)

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد (تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی –

پاسخ کوبنده مادر ستار بهشتی به علی مطهری – مادران آبان –

اعتراضات معلمان – وضعیت سوختبران و…)

گفتگوی حسین منصوری با رفیق احمد موسوی پیرامون بحران شیوع کرونا در ایران

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 27 فروردین 1400 برابر با 16آپریل 2021


سخن روز/ اردوان زیبرم

نگاه هفته / حسین منصوری

وظایف فوری انقلاب اجتماعی , ازادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران ذر حکومت شورایی / حمید نظارت

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 25 فروردین 1400 برابر با 14 اپریل 2021


وضعیت کرونا در ایران و نقش رژیم جمهوری اسلامی در گسترش این بیماری در گفتگو با احمد موسوی

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت- شماره 915

اعتراضات و مطالبات بازنشستگان در گفتگو با حسین منصوری

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (بودجه ۱۴۰۰ نمایی از بحران اقتصادی رکود – تورمی حاکم و تاثیرات آن بر وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان) شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد (تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی –کارگری – کرونا – اعتراض فارغ‌التحصیلان دانشسراها، گرانی و کمیابی نان – مال باختگان بورس) «انسان خدا را آفرید» قسمت های اول، دوم و سوم

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 20 فروردین 1400 برابر با 9 آپریل 2021


سخن روز/ اردوان زیبرم

نگاه هفته / حسین منصوری مستند تاریخ سرخ: زندگی مبارزاتی رُزا لوکزامبورگ – کاری از گروه تئاتر اگزیت

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 18 فروردین 1400 برابر با 7 اپریل 2021


نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت- شماره 914

نگاهی به توافقنامه 25 ساله ایران و چین در میزگردی با حضور : توکل , بهروز فراهانی , ایوب مدائن

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۵ آوریل ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (کرونا: جمهوری اسلامی، آمارهای ساختگی و موضوع واکسیناسیون) شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد (تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی – صید ترال – کارگری – بر مزار جان فشانده‌گان قیام آبان ۹۸)

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 13 فروردین 1400 برابر با 2 اپریل 2021

سخن هفته / اردوان زیبرم

گفتگو های نوروزی

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 11فروردین 1400 برابر با 31مارچ 2021


نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 913

جنبش کارگری در سالی که گذشت در گفتگو با حسن حسام و اصلان جوادزاده