تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 27 فروردین 1400 برابر با 16آپریل 2021


سخن روز/ اردوان زیبرم

نگاه هفته / حسین منصوری

وظایف فوری انقلاب اجتماعی , ازادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران ذر حکومت شورایی / حمید نظارت

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 25 فروردین 1400 برابر با 14 اپریل 2021


وضعیت کرونا در ایران و نقش رژیم جمهوری اسلامی در گسترش این بیماری در گفتگو با احمد موسوی

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت- شماره 915

اعتراضات و مطالبات بازنشستگان در گفتگو با حسین منصوری

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (بودجه ۱۴۰۰ نمایی از بحران اقتصادی رکود – تورمی حاکم و تاثیرات آن بر وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان) شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد (تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی –کارگری – کرونا – اعتراض فارغ‌التحصیلان دانشسراها، گرانی و کمیابی نان – مال باختگان بورس) «انسان خدا را آفرید» قسمت های اول، دوم و سوم