تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 30 ابان 1399 برابر با 20نوامبر2020

رئوس برنامه های جمعه 30 ابان 1399

سخن روز/اردوان زیبرم بیانیه سازمان فداییان -اقلیت به مناسبت سالروز قیام آبانماه 1398

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 895

برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با توکل /قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه 28 آبان 1399 برابر با 18 نوامبر 2020


بیانیه سازمان فداییان- اقلیت به مناسبت سالروزقیام ابانماه 1399

قیام آباتماه علل و عوامل شکست این قیام در گفتگو با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت سالگرد قیام آبان شبکه های اجتماعی –

طاهره نورزاد مستند انقلاب اکتبر قسمت چهارم (پایانی)

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 23آبان 1399 برابر با 13 نوامبر 2020


سخن روز /اردوان زیبرم بنیادگرایان اسلامی وکشتار در دانشگاه کابل افعانستان /

وضعبت کرونا در ایران در گفتگو با حسین منصوری

قسمت سوم از سلسله گفتگو در باره برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت در خکومت شورایی در گفتگو با توکل