تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۲۲مهر۱۴۰۱ برابر با ۱۴ اکتبر۲۰۲۲


تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۲۲مهر۱۴۰۱ برابر با ۱۴ اکتبر۲۰۲۲ سخن هفته/اردوان زیبرم گفتاری در باره قیام مردم و صیادان مبارز بندر انزلی علیه رژیم جمهوری اسلامی در مهرماه۱۳۵۸(باز پخش ) دلنوشته ای با عنوان صدای انقلاب نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۱ سالگرد کودتای خونین اندونزی و کشتار کمونیستها در اکتبر ۱۹۶۵

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۰مهر ۱۴۰۱برابر با ۱۲اکتبر۲۰۲۲


موقعیت کنونی خیزش سراسری وانقلابی مردم , ویژه گی و مختصات آن , برای گسترش و تداوم ان چه باید کرد در گفتگو با مهرنوش شفیعی , شهین نوائی و افسانه پویش

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲

اطلاعیه فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – کردستان با عنوان: جنگ و گریز و نبرد خیابانی در سنندج دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – نگاهی به گسترش اعتراضات به مدارس بویژه مدارس دخترانه محسن رجب زاده – در اهمیت شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد حسین منصوری – تحلیلی کوتاه از شرایط کنونی با نگاهی ویژه به اعتراضات شنبه ۱۶ مهر افسانه پویش – گزارشی از تجمع در شهر فرانکفورت برای حمایت از مبارزات مردم ایران خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی قسمت دهم – شکست اعتراف گیریهای اجباری از دهه ی ۶۰ تا امروز

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۱۵مهر۱۴۰۱ برابر با ۷ اکتبر۲۰۲۲


سخن هفته/اردوان زیبرم شبکه های اجتماعی / سارا سرابی هسته های سرخ در گفتگو با اصلان جوادزاده (باز پخش از آرشیو )

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۳مهر ۱۴۰۱


تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۳مهر ۱۴۰۱برابر با ۵اکتبر۲۰۲۲ موقعیت کنونی خیزش سراسری واعتراضی مردم , اعتصاب عمومی و سیاسی در گفتگو با عباس سماکار , محمد حسین مهرزاد و اصلان جوادزاده