تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۳مهر ۱۴۰۱برابر با ۵اکتبر۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) حمله وحشیانه به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را قویا محکوم می کنیم موقعیت کنونی خیزش سراسری واعتراضی مردم , اعتصاب عمومی و سیاسی در گفتگو با عباس سماکار , محمد حسین مهرزاد و اصلان جوادزاده نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۰

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: سرکوب و کشتار مردم زحمتکش زاهدان را شدیدا محکوم می کنیم دوشنبه تا دوشنبه: سخنان رفیق توکل در کلاب هاوس در روز جمعه ۸ مهر «جامعه ایران در آستانه انقلاب قرار گرفته است» محسن رجب زاده – اعتصاب سراسری سیاسی سعید آزاد – اعتراضات ستم دیدگاه بلوچ از چابهار تا زاهدان خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی قسمت نهم – فریاد دادخواهی در سرتاسر ایران

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۸مهر۱۴۰۱ برابر با ۳۰سپتامبر۲۰۲۲

اطلاعیه فعالان و هواداران سازمان فداییان(اقلیت) داخل کشور پیش بسوی اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه سراسری اطلاعیه فعالان و هواداران سازمان فداییان(اقلیت) کردستان کردستان کردستان گورستان فاشیستان سخن هفته/اردوان زیبرم زنان در راس قله فتح و ازادی /کنش یار نگاهی به نشریه کار شماره ۹۸۹ شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۶مهر ۱۴۰۱برابر با ۲۸سپتامبر۲۰۲۲

طلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) برای اعتصاب سیاسی و قیام سراسری خود را تجهیز و آماده کنیم ضرورت انقلاب , چشم انداز این جنبش اعتراضی, ضعفها , وظایف نیروهای چپ و کمونیستها در گفتگو با رفقا :صلاح مازوجی , حسن حسام , توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۱ مهر۱۴۰۱ برابر با ۲۳ سپتامبر۲۰۲۲

طلاعیه فعالین و هواداران سازمان فداییان(اقلیت) داخل کشور گزارشی از اعترضان مردم درتبریز گفتاری از کنش یار /از جرقه حریق برخاست گفتگو با احمد موسوی در باره سفر رئیسی به اجلاس سالانه سازمان ملل 4 حرف از سعید سلطانپور (تئاتر اگزیت) کلیبی بیاد جانفشانان دهه شصت / باز پخش از آرشیو