برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۴ نوامبر ۲۰۱۹

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) آزادی موقت اسماعیل بخشی خجسته و مبارک باد
نگاه هفته – حسین منصوری
نتایج حمله وحشیانه ترکیه به روژاوا – اردوان زیبرم
توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان (اقدامات فوری حکومت شورایی) قسمت دوم در گفتگو با توکل

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی جمعه اول نوامبر برابر دهم ابان 1398

رئوس برنامه های جمعه اول نوامبر برابر با دهم ابان 1398
خصوص سازیها ذر ایران در گفتگو با احمد موسوی
اخرین قسمت از سلسله گفتگو با توکل در باره برنامه سازمان فداییان- اقلیت

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی چهارشنبه 30 اکتبر برابر برابر با هشتم ابان 1398

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 844
چنبشهای اعتراضی در عراق , لبنان و شیلی در گفتگو با بهروز فراهانی
گفتاردر باره کشتار کمونیستها در اندونزی در سال 1965- حمید نظارت

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ اکتبر ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
گفتاری در ارتباط با اعتراضات توده‌ای به فساد و نابرابری‌ های اجتماعی در جهان – طاهره نورزاد
توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان (اقدامات فوری حکومت شورایی) قسمت اول در گفتگو با توکل
مشخصات ماهواره‌ای شبکه تلویزیونی komalaTV/shoraTV بدین قرار می‌باشد: