تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 18 تیر1400 برابر با 9 جولای 2021


سخن هفته / اردوان زیبرم

نگاه هفته / حسین منصوری برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت هفتم در گفتگو با اعظم نوری

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 16 تیر 1400 برابر با 7 جولای 2021


تداوم اعتصابات سراسری کارگران نفت , چالشها و مطالبات در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 927

سخن روز / اردوان زیبرم

انان هنوز جوانند , دلنوشته ای از علی اشرف درویشیان

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۵ ژوئیه ۲۰۲۱

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 11 تیر 1400 برابر با 2 جولای 2021


سخن هفته / اردوان زیبرم

گفتاری در باره کرونا و نقش جمهوری اسلامی در کشتار مردم در ایران

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت ششم در گفتگو با احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 9 تیر 1400 برابر با 30جون2021


پیرامون اعتصابات سراسری کارگران نفت در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 926

علل و پیدایش ویروس کرونا و سیستم بهداشت جهانی در مهار این بیماری در گفتگو با دکتر منوچهر بیانی

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱


شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد

کلیپی به یاد رفیق فدایی حمید اشرف و همرزمان اش

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با افسانه پویش – منوچهر مانی – مهرداد متین و رضا پورکریمی