تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 25 تیر 1400 برابر با 16جولای 2021

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی جمعه 25تیر 1400

سخن هفته / اردوان زیبرم

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی / در گفتگو با اصلان جوادزاده

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 23 تیر 1400 برابر با 14جولای 2021


اعتراضات گسترده کارگران و مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی در گفتگو با توکل

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره928

تداوم اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی و گاز در مصاحبه با کامران ساختمانگر , عصو انجمن صنفی کارکران ساختمانی سنندج

گفتاری در باره وضعیت کودکان کار

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۱

شبکه های اجتماعی – حسین منصوری

گفتار روز – افسانه پویش

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با سعید آزاد و رضا پورکریمی