تلویزیون دمکراسی شورایی حمعه 21 اذر 1399 برابر با11دسامبر 2020


گفتار روز/ اردوان زیبرم

نگاه هفته / حسین منصوری

برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با احمد موسوی /قسمت ششم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 19 اذر 1399 برابر با 9 دسامبر 2020


سیل در خوزستان , سونامی کرونا درزندانهای ایران , مذاکرات محرمانه دولت سوئد با جمهوری اسلامی در باره توقف حکم اعدام احمد رضا جلالی در گفتگو با احمد موسوی

کلیب گفتاری در باره سیل در حنوب

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 898

گفتگو با عباس سماکار در باره روز مبازره با سانسور در ایران و سالروز قتلهای زنجیره ای

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹ برابر با ۷ دسامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

ویژه برنامه ۱۶ آذر روز دانشجو شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

بودجه سال ۱۴۰۰ – حسین منصوری