تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۹اسفند۱۴۰۱برابر با ۱۰مارس ۲۰۲۳گفتگو با اصلان جوادزاده در باره منشور مطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی در ایران و نقد یک دیدگاه

سخنرانی احمد موسوی در سمینار شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در استکهلم – سوئد

زن در مبارزه قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۷ اسفند۱۴۰۱برابر با ۸مارس۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) گفتگو با احمد موسوی پیرامون فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمین در ایران نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۱ دلنوشته ای بمناسبت روز جهانی زن / کنش یار زن در مبارزه قسمت دوم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۶ مارس ۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: علیه حملات شیمیایی رژیم به نوجوانان مبارز و شجاع بپاخیزیم بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن – با گردهمآیی و تظاهراتُ ۸ مارس را به روز نبردی بزرگ، علیه تبعیض و نابرابری تبدیل کنیم دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – مبارزه با تحمیل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر زن در مبارزه – قسمت اول خاوران: مرسده قائدی – به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن – نقش زنان در جنبش دادخواهی