تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲ برابربا ۲۴مارس۲۰۲۳

گفتگوی هفته / حسین منصوری زمستان هر چقدر طولانی سخت, بهار اما فرا خواهد رسید / سارا سرابی نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۳ خاوران/ مرسده قائدی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲فروردین۱۴۰۲ برابر با ۲۲مارس۲۰۲۳

میزگرد بیاد زندانیان سیاسی و جانفشانان راه آزادی و سوسیالیزم با حضور رفقا: آناهیتا رحمانی , محسن رجب زاده و زلمی جمال (از فعالین سیاسی چپ در افغانستان )

بهارانه از مجید میرزایی شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعید اخرین حرف سال دلنوشته یک رفیق از ایران

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ مارس ۲۰۲۳

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – در آستانه سال نو، ضحاک زمانه هم‌چنان به آشامیدن خون مردم ستم‌دیده‌ی ایران مشغول است

دوشنبه تا دوشنبه رضا پورکریمی – پاسداشت جانفشاندگان با حضور بر سر مزارشان محسن رجب زاده – زندان و زندانیان سیاسی در آستانه سال نو خاوران: بهاران خجسته باد

گفتگوی مرسده قائدی با ویدا رستم علیپور و شهناز کایدپور