تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۲اسفند۱۴۰۱برابر با ۳مارس ۲۰۲۳

اطلاعیه های سازمان فداییان(اقلیت) نابود باد جمهوری اسلامی نابود باد جمهوری ضد زن ترس جمهوری اسلامی از به خیابان امدن بازنشستگان بیانیه سازمان فداییان(اقلیت) بمناسبت ۸مارس روز جهانی زن گفتگوی هفته لادن توکلی با حسین منصوری اطلاعیه کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت) نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۰ شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برابر با اول مارس ۲۰۲۳

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن گفتگوی افسانه پویش با شهین نوایی، کبری سلطانی و صدیقه محمدی به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

Musik

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: جنایتی دیگر و مردمی که فریاد می زنند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: زنده باد اعتصاب، زنده باد مبارزات کارگران ذوب آهن دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – شکنجه، اعدام و زندان نمی تواند خدای دهه ی ۶۰ را از گور بیرون بیاورد رضا پور کریمی – گسترش اعتراضات کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه حسین منصوری – چرایی کاهش افسارگسیخته ارزش ریال و تاثیر آن بر تورم و زندگی کارگران زحمتکشان خاوران: مرسده قائدی – نخواهیم گذاشت که تاریخ را شکجه گران تعریف کنند