تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ آوریل ۲۰۱۵


بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت)
به مناسبت اول ماه مه

قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری
به مناسبت اول ماه مه 2015

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ آوریل ۲۰۱۵


اول ماه مه و مطالبات کارگران
اصلان جواد زاده
علی دماوندی
ایوب رحمانی