تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ توامبر ۲۰۲۲


دوشنبه تا دوشنبه: اردوان زیبرم – یک گزارش خبری از کارگران نفت سعید آزاد – خدا نور لجه ای نماد مبارزه و مظلومیت مردم بلوچستان افسانه پویش – تلاش بیهوده رژیم برای جا دادن اصلاح طلبان ورشکسته حکومتی در جنبش دانشجویی رضا پورکریمی – ترس حکومت اسلامی و دیگر مرتجعان مذهبی از جنبش عمامه پرانی و حجاب سوزانی خاوران: گرامی داشت قیام آبان ۹۸ در گفتگوی مرسده قائدی با حمید صبی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۰ ابان۱۴۰۱برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۲۲


گفتگوی هفته با حسین منصوری در نگاهی به خیزش انقلابی مردم در هفته ای که گذشت تابوت جمهوری اسلامی بر دوش مردم

/ سارا سرابی ارزیابی از فعالیتهای اپوزسیون خارج کشور در حمایت و پشتیبانی از خیزش انقلابی مردم در ایران در گفتگو با بهروز فراهانی


ارزیابی از موقعیت کنونی جنبش انقلابی در ایران و چشم انداز آن در گفتگو با رفیق توکل

گزارشی از فعالان کارگری جنوب گزارشی از کارگران حفاری

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۵ گفتاری برای آزادی زندانیان سیاسی و تمامی بازداشت شدگان اخیر تلاش کینم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۷ توامبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – ارتجاع اسلامی بار دیگر بلوچستان را به خون کشید دوشنبه تا دوشنبه: افسانه پویش – حدیث نجفی: روزی که همه چیز عوض شود! محسن رجب زاده – با سراسری کردنشعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد به حمایت از زندانیان و خانواده های شان برخیزیم خاوران: مرسده قائدی – از دادخواهان خردسال تا پدران و مادران دادخواه