تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۷ ابان۱۴۰۱برابر با ۱۸ نوامبر۲۰۲۲


گفتگوی هفته با حسین منصوری , سالگرد قیام آبان ۹۸و خیزش انقلابی مردم در هفته ای که گذشت

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

سخن هفته / اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱برابر با ۱۶ نوامبر۲۰۲۲


وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی و زندانیان سیاسی در شرایط کنونی در گفتگو با رفقا: مرسده قائدی , محسن رجب زاده و احمد موسوی

گزارشی از یک شاهد عینی از جنگ و گریز خیابانی در تبریز

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۶