تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۶ مهر۱۴۰۰برابر با ۸ اکتبر ۲۰۲۱


اطلاعیه تلویزیون دمکراسی شورایی برای تغییر فرکانس و ساعات برنامه

سخن هفته / اردوان زیبرم

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره ۹۴۰ به مناسبت روز جهانی معلم و مبارزات معلمین در ایران در گفتگو با احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۴مهر۱۴۰۰ برابر با ۶ اکتبر ۲۰۲۱


اطلاعیه تلویزیون دمکراسی شورایی برای تغییر فرکانس و ساعات برنامه

دور جدیدی از مبارزات کارگران بویژه کارگران هفت تپه در گفتگو با اصلان جوادزاده

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۲۱

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، افسانه پویش و منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۹مهر۱۴۰۰ برابر با ۱ اکتبر ۲۰۲۱


اطلاعیه تلویزیون دمکراسی شورایی برای تغییر فرکانس

سخن هفته / اردوان زیبرم

دلنوشته ای در باره بازگشایی مدارس در ایران

گفتاری با عنوان : وظایف فوری انقلاب اجتماعی , ازادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم در حکومت شورایی