تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۳۰مهر۱۴۰۰برابر با ۲۲اکتبر ۲۰۲۱

سخن هفته / اردوان زیبرم

وضعیت بیماری کرونا درا یران در گفتگو با احمد موسوی

اطلاعیه تلویزیون دمکراسی شورایی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۸مهر۱۴۰۰برابر با ۲۰اکتبر ۲۰۲۱

گفتگو با اصلان جوادزاده پیرامون مبارزات کارگران هفت تپه

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره ۹۴۲

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، محسن رجب زاده و منوچهر مانی