سخن هفته / اردوان زیبرم اعتصابات کارگران معادن ذغال سنگ کرمان ,

دور جدید اعتصابات کارگران هفت تپه و اعتراضات کارگران معدن مس سونگون در اذربایجان شرقی در گفتگو با کامران ساختمانگر فعال کارگری در ایران شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۱مهر۱۴۰۰ برابر با ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱

حران و تنش میان دولتهای ایران و اذربایجان و انتخابات عراق در گفتگو با توکل

نگاهی به نشریه کار شماره۹۴۱ کلیب گفتاری به مناسبت قیام مردم و صیادان ازاد انزلی در ۲۳و۲۴ مهرماه ۱۳۵۸علیه رژیم حمهوری اسلامی اطلاعیه تلویزیون دمکراسی شورایی برای تغییر فرکانس و ساعات برنامه

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱ دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با ، فتان جوکار، افسانه پویش، محسن رجب زاده، احمد موسوی و منوچهر مانی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱