برنامه چهارشنبه ٨ خرداد ١٣٩٢ برابر با ٢٩ مه ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

گفتار روز: دادگاه کهریزک با چه اهدافی: احمد موسوی
و
تحریم فعال انتخابات ریاست جمهوری: ایوب مدائن و حسن بهزاد

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید