تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵ برابر با ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶


گفتار روز با لادن توکلی
بررسی رابطه پنهانی خمینی با آمریکا

———————————————–
احمد موسوی
یادواره جان فشانده گان ۸ تیر ۱۳۵۵