تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه: ۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۱۹

نگاه هفته: حسین منصوری

نگاهی به نشریه کار شماره ۸۱۲

خاورمیانه و تشدید اختلافات جمهوری اسلامی با اسرائیل و کشورهای عربی: ایوب مدائن

حداقل دستمزد در سال ۹۸: اردوان زیبرم

گزارشی از سمینار فرانکفورت: حسن بهزاد