تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه 14 فوریه 2020 برابر با 25بهمن 1398


گفتار روز/ اردوان زیبرم
قیام بهمن و تجارب و دستاوردهای ان –قسمت دوم در گفتگو با توکل
گفتار زن در مبارزه
پیام سازمان راه کارگر به سازمان فداییان- اقلیت و سازمان اتحاد فداییان کمونیست
در مراسم گرامیداشت 49 مین سالگرد حماسه سیاهکل در هانوور- المان

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه 12 فوریه 2020 برابر با 23بهمن 1398

گفتار با عنوان گلادیاتورهای کوچک محله هرندی / حمید نظارت
گفتگو با احمد موسوی پیرامون صدوراحکام زندان علیه فعالین جنبش کارگری و اجتماعی
بخشهایی از سخنرانی رفقا توکل از سازمان فداییان-اقلیت / سالار حسامی از سازمان اتحاد فداییان کمونیست در مراسم گرامیداشت 49 مین سالگرد حماسه سیاهکل در هانوور- المان

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ فوریه۲۰۲۰


سخنرانی رفیق توکل در مراسم گرامی‌داشت نبرد حماسی سیاهکل در هانور آلمان
پیام هسته امیر پرویز پویان به مناسبت چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل
گفتگو با رفیق توکل در ارتباط با قیام بهمن ۵۷، تجارب و دستاوردهای نظری آن