تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه۷ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ سپتامبر۲۰۲۱

وضعیت کنونی جامعه و رابطه شرایط عینی و ذهنی انقلاب اجتماعی در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه۷ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ سپتامبر۲۰۲۱

گفتگو با شکیب مصدق هنرمند تبعیدی افغان در باره قدرت گیری طالبان در افغانستان

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، افسانه پویش و احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰برابر با ۲۴سپتامبر ۲۰۲۱


اطلاعیه تلویزیون دمکراسی شورایی برای تغییر فرکانس ماهواره

سخن هفته / اردوان زیبرم

سخنرانی ارنست وولف نویسنده و مترجم المانی و نویسنده کتاب سونامی مالی در داووس سوئیس سمفونی پویان , دیالکتیک فرهنگی در کالبد قهر انقلابی کاری از گروه تئاتر اگزیت

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۳۱شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ سپتامبر۲۰۲۱


گفتگو با اصلان جوادزاده در باره اعتراضات کارگران و معلمین

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره ۹۳۸

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با رضا پورکریمی

شبکه های اجتماعی – سارا سرابی