تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰ برابر با ۳۱ دسامبر۲۰۲۱


کنسرنهای دارویی ورقابتها , وضعیت بیماری کرونا در ایران در گفتگو با دکتر منوچهر بیاتی

وظایف فوری انقلاب اجتماعی , آزادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ دسامبر۲۰۲۱


در باره اعتراضات و اعتصابات بازنشستگان و معلمین در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۵۱

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۶ دیماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱

۰۲۱ نگاه هفته – نگاهی به تشتت و تضادهای در درون هیات حاکمه – حسین منصوری دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، محسن رجب زاده، رضا پورکریمی و منوچهر مانی حسین منصوری – طرح افزایش قیمت بنزین و اهداف جمهوری اسلامی از آن منوچهر مانی – اعتصاب در شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام حیدر قربانی محسن رجب زاده – بیماری دو عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و خواست آزادی زندانیان سیاسی رضا پور کریمی –تجمع اعتراضی سراسری معلمان مرسده قائدی – ادامه دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت حسین منصوری – تصادف در جاده خرمشهر اهواز و جان باختن کارگران نفت حسین منصوری – کرونا و معضل درمان در ایران – درمان رایگان یک حق همگانی است