تلویزیون دموکراسی شورایی یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۶ فوریه ۲۰۲۲

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۵۶ شهادت رحمان درکشیده در جلسه محاکمه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشت در دادگاه استکهلم – بخش دوم همراه با کلیپ هایی از هسته امیر پرویز پویان و فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و بنیانگذاری سازمان

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰


در گرامیداشت ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ و نبرد حماسی سیاهکل میزگردی با شرکت رفقا: محمد سید احمدی , حسن حسام و اصلان جوادزاده کلیب افتابکاران جنگل بیاد حماسه سازان سیاهکل – فعالین و هواداران سازمان فداییان- اقلیت داخل کشور دو کلیب کوتاه در گرامیداشت ۱۹ بهمن – هسته امیر پرویز پویان

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۳بهمن ۱۴۰۰


اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت در اعتراض به بازداشت و تهدید معلمان گفتگو با احمد موسوی در باره اعتصابات معلمین و فرهنگیان در روزهای ۹،۱۰،۱۱بهمن شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه – طاهره نورزاد همراه با مرسده قائدی، محسن رجب زاده، احمد موسوی، منوچهر مانی و رضا پورکریمی احمد موسوی – سخنان رئیسی و بیان عجز و ناتوانی جمهوری اسلامی محسن رجب زاده – دستمزد کارگری منوچهر مانی – اعتراض کارگران ساختمانی محسن رجب زاده – مبارزات بازنشستگان مرسده قائدی – ادامه دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت رضا پور کریمی – تداوم اعتراضات معلمان احمد موسوی – معضل اعتیاد و بهطور خاص اعتیاد زنان