تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 29 آپریل2020 برابر با بیست نهم فروردین 1399


گفتار روز / اردوان زیبرم
نشریه کار شماره 865
قسمت دوم گفتگو با رفیق توکل در مورد تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران
انسان چگونه خدا را آفرید

تلویزیون دمکراسی شورایی ]چهارشنبه پانزدهم آپریل 2020 برابر با بیست و هفتم فروردین 1399


میزگرد در باره تصویب حد اقل دستمزدهای کارگری و تاثیر کرونا بر جنبش کارگری ایران باحضور رفقا: حسن حسام ازسازمان راه کارگر ، صلاح مازوجی از حزب کمونیست ایران و اصلان جوادزاده از سازمان فداِییان – اقلیت
نشریه کار شماره 865

برنامه‌ تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ آوریل ۲۰۲۰


نگاه هفته – حسین منصوری
بحران اقتصادی جهان و تاثیر شیوع کرونا بر آن، قسمت دوم بحران اقتصادی در ایران – در گفتگو با رفیق توکل
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه دهم آپریل 2020 برابر با بیست و دوم فروردین 1399

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=HUJVc4e8WPk
سخن روز / اردوان زیبرم
نشریه کار شماره 864
بحران اقتصادی / کرونا قسمت اول در گفتگو با توکل
انسان چگونه خدا از افرید /خدایان یونان