تلویزیون دموکراسی شورایی جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ آوریل ۲۰۲۰


گفتگو با رفقا اصلان جوادزاده و بهروز فراهانی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
م

تلویزیون دمکراسی چهارشنبه 22 آپریل 2020 برابر با سوم اردیبهشت 1399


گفتار روز / اردوان زیبرم
گفتگو با احمد موسوی در مورد بحران کرونا در ایران
نشریه کار شماره 866
اطلاعیه از طرف شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت تعیین دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر
گفتاری به مناسبت سالروز تولد لنین در 22 آپریل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۲۰


نگاه هفته – حسین منصوری
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد
انقلاب اکتبر (قسمت سوم)