تلویزیون دمکراسی جمعه اول ماه می 2020 برابر با دوازدهم اردیبهشت 1399


بیانیه سازمان فداییان – اقلیت به مناسبت روز جهانی کارگر
اطلاعیه رفقای هواداران سازمان فداییان – اقلیت در ایران به مناسبت ائل ماه می
نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 867
گفنگو با رفیق ایوب مداین از فعالان سیاسی چپ و کمونیست پیرامون اعدامهای اخیر در ایران
اطلاعیه از فعالان کارگری جنوب به مناسبت روز حهانی کارگر
زن در مبارزه / قسمت اول

تلویزیون دمکراسی چهارشنبه 29 آپریل 2020 برابر با دهم اردیبهشت 1399


اطلاعیه رفقای هواداران سازمان فداییان – اقلیت در ایران به مناسبت اول ماه می
نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 867
اطلاعیه از فعالان کارگری جنوب به مناسبت روز حهانی کارگر
گفتگو با رفیق توکل
بیانیه سازمان فداییان – اقلیت به مناسبت روز جهانی کارگر

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ آوریل ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری
بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد
انقلاب اکتبر (قسمت چهارم)