تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 14 می 2021 برابر با 24 اردیبهشت 1400


گفتار هفته / اردوان زیبرم

درگیریهای نظامی و پاکسازی قومی مردم فلسطین درشرق اورشلیم در گفتگو با بهروز عارفی

نگاه هفته / حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 22اردیبهشت 1400 برابر با 12می 2021


معضل پناهندگی و سیاست کشورهای اروپایی علیه پناهجویان در گفتگویی با احمد پوری

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت- شماره 919

پیرامون بیش از150 نفر از مقامات سابق سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشر برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در گفتگو با مرسده قائدی , منوچهر مانی و احمد موسوی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت۱۴۰۰ برابر با ۱۰ مه ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (اعتراضات دانش‌آموزان – فلسطین)

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد (هفت تپه – بازنشستگان – سیل و کم آبی – معلمان – کارگری و…)

گفتگوی حسین منصوری با رفیق توکل در ارتباط با بحران اقتصادی ایران و جهان (قسمت دوم)