تلویزیون دمکراسی شورایی دوشنبه 3 خرداد 1400 برابر با 24می 2021


اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون تحریم فعال انتخابات

نگاه هفته – حسین منصوری (چشم انداز افزایش اعتراضات توده ای و علل آن)

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد (هفت تپه – تئاتر خیابانی به مناسبت اول ماه مه – رای ما سرنگونی – اعتراضات کارگری – اعتراضات معلمان و…)

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری – همکاران این هفته مهرداد متین ، حمید نظارت و رضا پورکریمی

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 31 اردیبهشت 1400 برابر با 21می 2021

سخن هفته /اردوان زیبرم

نگاه هفته / حسین منصوری

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی قسمت اول در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 29اردیبهشت 1400 برابر با 19می 2021


گفتگو با اصلان جوادزاده در باره نیشکر هفت تپه و خلع ید از بخش خصوصی

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 920

گفتگو با مهراد متین پیرامون سیاستهای نژادپرستانه دولت اسرائیل و نیروهای ارتجاعی حماس

تلویزیون دمکراسی شورایی دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 برابر با 17می 2021

نگاه هفته

رویداد ها و خبرها ازدوشنبه تا دوشنبه /

قسمت اول در باره جنبش ماه می 1968 در گفتگو با حمید نظارت