تلویزیون دموکراسی شورایی یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۷ نوامبر ۲۰۲۱

ت ویژه کنفرانس هجدهم سازمان فدائیان (اقلیت) آبان ۱۴۰۰

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ برابر با اول نوامبر ۲۰۲۱

گفتگو با ویدا رستم علیپور از خانواده جانفشانده گان فدایی و یکی از شاکیان حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت که در دادگاهی در استکهلم محاکمه میشود.

مستند ۵۰ قسمت دوم (به مناسبت پنجاهمین سالگر حماسه سیاهکل و بنیانگذاری سازمان) تهیه شده توسط سازمان فدائیان (اقلیت)

تلویزیون دموکراسی شورایی یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱

مستند ۵۰ قسمت اول (به مناسبت پنجاهمین سالگر حماسه سیاهکل و بنیانگذاری سازمان) تهیه شده توسط سازمان فدائیان (اقلیت)

زندگی هنری و مبارزاتی صمد بهرنگی

Musik in diesem Video

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، محسن رجب زاده، سعید آزاد، رضا پورکریمی و منوچهر مانی