تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنیه 25 اردیبهشت 98 برابر با 15 می 2019

اعتراضات اخیر دانشجویی در دانشگاه تهران در گفتگو با حسین منصوری ؛
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 821 /
گقتگو با احمد موسوی پیرامون مشکلات سیل زدگان درمناطق سیل زده /
تشدید تنشها ی جمهوری اسلامی با امریکا گفتگو با توکل