تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه چهارم اکتبر برابر با دوازدهم مهرماه 1398


سخن روز /اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 840
پنجم اکتبر روز چهانی معلم در گفتگو با احمد موسوی
نگاه هفته /حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنیه دوم اکتبر برابر با دهم مهرماه 1398

گفتگو با رفیق اصلان جوادزاده در باره اعتصابات کارگری در هفت تپه
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 840
قسمت یازدهم از سلسله گفتار با رفیق توکل در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) در ارتباط با اعتصاب کارگران هفت تپه
گفتگو با رفیق توکل در رابطه با برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت یازدهم

تلویزیون دمکراسی شورائی/ جمعه27 سپتامبر 2019 برابر با 5 مهرماه 1398


سخن روز اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 839
قسمت دهم از سلسله گفتار با توکل در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت
گفتار هفته حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه 25 سپتامبر2019 برابر با سوم مهرماه 1398


تشدید تضادهای جمهوری اسلامی و امریکا در منطقه در گفتگو با رفقا بهروز فراهانی از فعالین سیاسی چپ و کمونیست و تحلیل گر سیاسی , توکل از سازمان فداییان-اقلیت
سخنرانی رفیق احمد موسوی با عنوان» دادخواهی از منظر سهم ما و سهم انان از زندگی » در برنامه یادمان جانفشانان راه ازادی و سوسیالیزم در ونکوور کانادا 21 سپتامبر