تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۱۰تیر۱۴۰۱ برابر با ۱جولای۲۰۲۲

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۱۰تیر۱۴۰۱ برابر با ۱جولای۲۰۲۲ سخن هفته / اردوان زیبرم وضعیت معلمین دستگیر شده و فعالین کارگری در زندانها و اعتصاب غذای رضا شهابی وحسن سعیدی در گفتگو با احمد موسوی پرسه در شهر / کنش یار ( باز پخش)

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۸ تیر۱۴۰۱ برابر با ۲۹ جون ۲۰۲۲

اعتصاب کارگران داربست بند در گفتگو با اصلان جوادزاده کلیب گفتاری در گرامیداشت فدایی کبیر رفیق حمید اشرف و یارانش (باز پخش از آرشیو) نگاهی به نشریه کار شماره ۹۷۶ شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: از خواست کارگران داربست بند حمایت کنیم اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: دفاع از حق انتخاب پوشش و محکومیت حجاب اجباری نگاه هفته – حسین منصوری – مسکن مناسب حق تمامی انسان هاست اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: زندانی سیاسی آزاد باید گردد دوشنبه تا دوشنبه مرسده قائدی – نگاهی به فایل صوتی حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ افسانه پویش – وضعیت و مشکلات پناهندگان به مناسبت روز جهانی پناهجویان محسن رجب زاده – فساد ریشه در مذهب و حکومت اسلامی دارد

Musik

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۳تیر۱۴۰۱ برابر با ۲۴ جون۲۰۲۲

128 Aufrufe 24.06.2022 نقش رسانه های بورژوایی در افکار عمومی در گفتگو با رضا پور کریمی زندگی فرهنگی و سیاسی صمد بهرنگی به مناسبت تولد او , باز پخش از آرشیو نگاهی به نشریه کار شماره ۹۷۵ شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ جون ۲۰۲۲

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ جون ۲۰۲۲

اوضاع سیاسی ایران , نقش طبقه کارگر در جنبش مبارزاتی مردم و وظایف احزاب و نیروهای چپ و کمونیست در گفتگو با بهروز فراهانی , حسن حسام و توکل دلنوشته ای با عنوان پرسه در شهر / کنش یار

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲

نگاه هفته – حسین منصوری – یکسال پس از انتصاب رئیسی دوشنبه تا دوشنبه مرسده قائدی – بررسی دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در استکهلم محسن رجب زاده – اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی منوچهر مانی – مبارزات کارگران شرکت واحد و اعتصاب غذای رضا شهابی از اعضای سندیکا در زندان

Musik