تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۲۴تیر۱۴۰۱ برابر با ۱۵جولای۲۰۲۲

هدف از قرارداد استرداد مجرمین میان دولتهای بلژیک و جمهوری اسلامی چبه؟؟در گفتگو با بهروز فراهانی اطلاعیه دیده بان ایران در باره محکومیت حمید نوری شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۲ تیر۱۴۰۱ برابر با ۱۳جولای ۲۰۲۲

چرا رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر شمشیر سرکوب را به سوی زنان نشانه رفته است؟؟ در گغتگو با افسانه پویش کلیب گفتاری خشونت علیه زنان ( باز پخش از آرشیو ) نگاهی به نشریه کار شماره ۹۷۸

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ جولای ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – نظرسازی‌های اخیر جمهوری اسلامی و اهداف آن مرسده قائدی – در آستانه صدور حکم حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ حسین منصوری – تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی حسین منصوری – وضعیت فاجعه بار بهداشت و درمان منوچهر مانی – اعتصاب کارگران معدن آسمینون ورزقان حسین منصوری – بحران مسکن و ورود شر خران به بازار مسکن حسین منصوری – زهره الهیان مرتجع و موضوع از تحصیل بازماندن ۳ میلیون کودک محسن رجب زاده – نگاهی به اعتراضات بازنشستگان در هفته‌ای که گذشت حسین منصوری – اعتصاب غذای رضا شهابی و حسن سعیدی و دستگیری‌های تازه

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۱۷تیر۱۴۰۱ برابر با ۸جولای۲۰۲۲

هدف ازنشست برجام و محتوای مذاکرات چه بود در گفتگو با حسین منصوری نگاهی به نشریه کار شماره ۹۷۷

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۵ تیر۱۴۰۱ برابر با ۶ جولای ۲۰۲۲

نگاهی به اجلاس گروه هفت و نشست ناتو در گفتگو با توکل شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۴ جولای ۲۰۲۲

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۴ جولای ۲۰۲۲ اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: زنده باد اتحاد و مبارزه بازنشستگان تامین اجتماعی، وای از این ظلم – مرگ بر این بردگی دوشنبه تا دوشنبه مرسده قائدی – نزدیک شدن به صدور حکم حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و موضوع مبادله زندانی بین دولت های جمهوری اسلامی و بلژیک افسانه پویش – موج جدید تعرض و خشونت علیه زنان محسن رجب زاده – اعتراضات بازنشستگان حسین منصوری – چرا خامنه ای در سخنرانی های اخیرش همواره تلاش می کند تا بگوید جمهوری اسلامی در بن بست قرار ندارد اطلاعیه کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: کشتار وحشیانه پناهجویان آفریقایی‌تبار در مرز اسپانیا و نقش آتی ناتو در جلوگیری از ورود پناهجویان در یادبود رفیق حمید اشرف و یاران اش