تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۷مرداد۱۴۰۱ برابر با ۲۹جولای۲۰۲۲

29.07.2022 نگاهی به روند دادگاه نوری در گفتگو با فعالین دیده بان ایران (ایران تریبونال ) ویدا رستم علیپور, پدرام پورکریمی و فتان جوکار نگاهی به نشریه کار شماره ۹۸۰ شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۵ مرداد۱۴۰۱ برابر با ۲۷جولای ۲۰۲۲

نگاهی به اعتراضات و اعتصابات کارگری در گفتگو با اصلان جوادزاده بررسی نشست سران دولتهای روسیه, ترکیه و ایران (سران دولتهای نشست آستانه) در گفتگو با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۵ جولای ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) در حمایت از مبارزات و خواست‌های کارگران فولاد برنامه دوشنبه تا دوشنبه مرسده قائدی – نگاهی به تصویب قانون مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی توسط پارلمان بلژیک منوچهر مانی – لغو مصوبه هیات وزیران در رابطه با میزان افزایش مستمری بازنشستگان محسن رجب زاده – حجاب، حقوق زنان و سیاست تشدید فشار و سرکوب جمهوری اسلامی حسین منصوری – برقراری حکومت شورایی تنها راه برای پایان یافتن چرخه معیوب اقتصاد. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر قدرت است تنها شاهد تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و افزایش بیکاری خواهیم بود در یادبود احمد شاملو شاعر آزادی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۳۱تیر۱۴۰۱ برابر با ۲۲جولای۲۰۲۲

22.07.2022 اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت /رضا شهابی و دیگر کارگران و معلمان بازداشت شده باید فورا آزاد شوند ایا رژیم جمهوری اسلامی قادر به سرکوب جنبشهای اجتماعی بویژه زنان خواهد بود در گفتگو با سارا سرابی نگاهی به نشریه کار شماره ۹۷۹ کلیب گفتاری بیاد شاعر ازادی احمد شاملو

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۹ تیر۱۴۰۱ برابر با ۲۰جولای ۲۰۲۲

گفتگو با زندانیان سیاسی سابق : مرسده قائدی , منوچهر مانی , مهرداد نشاظی و حسین منصوری پیرامون حکم حمید نوری در دادگاه سوئد کودکان آن سالها و فجایع بیشمار نظام شرمایه داری /دلنوشته ای از کنش یار

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ جولای ۲۰۲۲

ویژه برنامه اعلام حکم حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان خونین ۶۷