تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۸ آذر۱۴۰۱برابر با ۹دسامبر۲۰۲۲


اعدام محسن شکاری , اعتصاب در بیش از ۸۰شهر ایران, ۱۶آذر و اعتراضات دانشجویی, در گفتگوی هفته با حسین منصوری سخن هفته / اردوان زیبرم غروبی که بخون نشست ,گزارشی از یک هسته کارگری و فعالین جنوب از مبارزات مردم ایذه/ اجرا سارا سرابی مشخصات ماهواره‌ای شبکه تلویزیونی الترناتیو شورایی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱برابر با ۷دسامبر۲۰۲۲


گفتگو با احمد موسوی پیرامون کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل در باره نقض حقوق بشر در ایران نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۹ پیروزی کارگران و زحمتکشان نزدیک است. /کنش یار , اجرا سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۵ دسامبر ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – شعار مردم: این آخرین پیامه اعدام کنید قیامه محسن رجب زاده – شکاف و ضعف طبقه حاکم در مقابله با خیزش انقلابی توده ها حسین منصوری – ۱۶ آذر دیگری در راه است خاوران: مرسده قائدی – بر مادران دادخواه چه گذشت و چه می گذرد