تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۵آذر۱۴۰۱برابر با ۱۶دسامبر۲۰۲۲


اعدام مجید رضا رهنورد,

اخراج رژیم جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل, فراخوانهای اعتصاب و اعتراضات سراسری در روزهای ۲۸و۲۹ ،۳۰ اذر , گرانی و مشکلات معیشتی مردم در گفتگوی هفته با حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱برابر با ۱۴دسامبر۲۰۲۲


ضرورت مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و مبارزه با احکام اعدام در گفتگو با بهروز فراهانی

گفتگو با توکل به مناسبت هزارمین شماره نشریه کار , ارگان رسمی سازمان فداییان(اقلیت) نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۰۰ پیروزی کارگران و زحمتکشان نزدیک است. /کنش یار , اجرا سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – بحران سیاسی به کدام سمت می رود؟ محسن رجب زاده – علیه اعدام و ضرورت مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی حسین منصوری – وضعیت معیشتی توده ها و خواست کارگران و زحمتکشان برای کار، نان و آزادی خاوران: مرسده قائدی – ما نخواهیم گذاشت دهه شصت دیگری را به ما تحمیل کنند