تلویزیون دمکراسی شورائی دوشنبه۵ دی ۱۴۰۱برابر با ۲۶دسامبر۲۰۲۲


برنامه دوشنبه تا دوشنبه سه گفتار از حسین منصوری : دستگیریهای جدید رژیم و شناسایی فعالین در اعتراضات اعتراضات کارگری , مرگهای خاموش ( حوادث در محیط کار, رانندگی و آلودگی هوا) این سر برای هیچ رژیمی خم شدنی نیست / حمید نظارت خاوران/ برنامه ای برای دادخواهی – مرسده قائدی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲ دی ۱۴۰۱برابر با ۲۳دسامبر۲۰۲۲


فراز و فرودهای جنبش مبارزاتی مردم, اعتصاب کارگران رسمی صنعت نفت, افزایش سن باز نشستگی و تغییرات در قانون کار در گفتگو با حسین منصوری سخن هفته / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱برابر با ۲۱دسامبر۲۰۲۲


علل و عوامل خودکشی زندانیان پس از آزادی در گفتگو با دکتر منوچهر بیاتی اخراج جمهوری اسلامی ازکمیسیون مقام زن / سارا سرابی نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۰۱ سومین ماه از موج نوین جنبش انقلابی مردم / اردوان زیبرم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲


اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – پیروز باد اعتصاب و تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت دوشنبه تا دوشنبه: افسانه پویش – سیاست های پشت پرده اعدام ها محسن رجب زاده – قتل حکومتی دنیا فرهادی و آیدا رستمی