تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱برابر با ۱ آپریل۲۰۲۲

سخن هفته / اردوان زیبرم

ارزیابی از وضعیت زنان در سالی که گذشت در گفتگو با افسانه پویش

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۶۳

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۰فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۲۲

مروری بر جنبش کارگری در سالی که گذشت در گفتگو با اصلان جوادزاده

شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۲۲

بهارانه گفتگوی نوروزی با رفیق مصطفی گرگین پور دوشنبه تا دوشنبه رضا پور کریمی – استفاده رژیم از ابزار سرکوب برای مقابله با جنبش معلمان مرسده قائدی – نگاهی به جلسات دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشت در هفته ای که گذشت منوچهر مانی – دشمنی جمهوری اسلامی با نوروز و بهار محسن رجب زاده – زندانی کردن یک معلم به خاطر افشای فساد در جمهوری اسلامی همراه با موسیقی بهاری

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۲۲

بهارانه گفتگوی نوروزی با رفیق مصطفی گرگین پور دوشنبه تا دوشنبه رضا پور کریمی – استفاده رژیم از ابزار سرکوب برای مقابله با جنبش معلمان مرسده قائدی – نگاهی به جلسات دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشت در هفته ای که گذشت منوچهر مانی – دشمنی جمهوری اسلامی با نوروز و بهار محسن رجب زاده – زندانی کردن یک معلم به خاطر افشای فساد در جمهوری اسلامی همراه با موسیقی بهاری