تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۹فروردین ۱۴۰۱برابر با ۸ آپریل۲۰۲۲

سخن هفته / اردوان زیبرم

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۶۴

شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

زن در مبارزه

قسمت دوم رقصهای محلی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۷فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۶ آپریل۲۰۲۲


جنگ روسیه و اوکرایین , پیامدها و چشم انداز در گفتگو با ایوب مدائن

روند دادگاه حمید نوری (عباسی ) در گفتگو با حمید صبی حقوقدان

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۴ آوریل ۲۰۲۲

گفتگوی رضا پورکریمی با حسین منصوری در ارتباط با وضعیت اقتصادی و بودجه ۱۴۰۱ مرسده قائدی – نگاهی به جلسات دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشت در هفته ای که گذشت محسن رجب زاده – حمله به زنان در مشهد با اسپری فلفل و موضوع حقوق زنان در جمهوری اسلامی