تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۲ أردیبهشت ۱۴۰۱برابر با ۲۲آپریل۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فداییان -اقلیت در حمایت از اعتراضات معلمین مرگ خاموش در زندانهای جمهوری اسلامی در گفتگو با احمد موسوی

نگاهی به اوضاع سیاسی و جنبشهای مبارزاتی در ایران و چشم انداز آن در گفتگویی با ناصر زرافشان

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۳۱فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ آپریل۲۰۲۲

بیانیه سازمان فداییان- اقلیت به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر جنگ در اوکرایین و عواقب سیاسی و اقتصادی ان در گفتگو با توکل شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

بیانیه سازمان فداییان- اقلیت به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر جنگ در اوکرایین و عواقب سیاسی و اقتصادی ان در گفتگو با توکل شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ آوریل ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه رضا پورکریمی – اعتراضات کارگران کیان تایر مرسده قائدی – نگاهی به جلسات دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشت در هفته ای که گذشت منوچهر مانی – قتل زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی محسن رجب زاده – سیاست های نژادپرستانه جمهوری اسلامی علیه افغان ها حسین منصوری – اعتراضات بازنشستگان و دیگر گروه های اجتماعیِ، پاسخ جمهوری اسلامی به خواستهای معترضان – انقلاب و ضد انقلاب