تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۴بهمن ۱۴۰۱برابر با ۳ فوریه ۲۰۲۳


گفتگوی هفته با حسین منصوری :زمین لرزه در شهرستان خوی و وضعیت مردم آسیب دیده در این شهر , حمله به سفارت آذربایچان در تهران , وضعیت زندانها در ایران بویژه وضعیت زنان سیاسی در زندان و دادگاه استیناف حمید نوری در سوئد نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۰۶ شبکه های اجتماعی /سارا سرابی سخن هفته / اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۲بهمن ۱۴۰۱برابر با ۱ فوریه ۲۰۲۳


تلویزیون دمکراسی شورایی میزگرد به مناسبت قیام ۲۲بهمن و ضرورت انقلاب سال ۱۳۵۷, علل وعوامل شکست این انقلاب , ضعفها و تجارب آن در گفتگو با حسن حسام, عباس سماکار و توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ ژانویه ۲۰۲


دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – سر به دار می دهیم تن به ذلت نمی دهیم محسن رجب زاده – انقلاب توده ها و پشتک وارو زدن جناح راست برای نجات سرمایه حسین منصوری – چرایی تشکیل هیات ۷ نفره برای غارت سریع اموال مردم برنامه خاوران: مرسده قائدی – پاسداشت یاد عزیزان جانفشانده از خاوران تا آمل، کامیاران و تهران توسط دادخواهان، همراه با نگاهی به روند دادگاه استیناف حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در استکهلم