تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۸بهمن ۱۴۰۱برابر با ۱۷ فوریه ۲۰۲۳


گفتگوی هفته با حسین منصوری ۱-منشور مطالباتی حداقلی نشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران , ۲- اهداف جمهوری اسلامی از سفر رئیسی به چین ۳- کاهش بهای ریال در برابر ارزهای خارجی انقلاب مردم و اقای نیم پهلوی /کنش یار زنان و حجاب / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۶بهمن۱۴۰۱برابر با ۱۵فوریه۲۰۲۳


عفو برای ازادی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی در گفتگو با محسن رجب زاده

نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۰۸

خاوران برنامه ای از مرسده قائدی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ فوریه ۲۰۲۳

مراسم گرامی داشت حماسه سیاهکل در استکهلم با سخنرانی رفیق توکل، شعرخوانی رفیق عباس سماکار، موزیک نغمه کوهستانی، حسین گرگین و میلاد آزادپور

Musik