تلویزیون دموکراسی شورایی جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۲۴ فوریه ۲۰۲۳

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – با فریادی بلند علیه اعدام و شکنجه به پا خیزیم

گفتگو با توکل پیرامون شرایط کنونی جامعه، روند پیشارو و خطراتی که انقلاب را تهدید می کنند

سارا سرابی – شبکه های اجتماعی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۳ اسفند۱۴۰۱برابر با ۲۲فوریه۲۰۲۳


گفتگو با اصلان جوادزاده پیرامون منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی

نگاهی به مشریه کار شماره ۱۰۰۹

سخن هفته / اردوان زیبرم انقلاب مردم و آقای نیم پهلوی / سارا سرابی (باز پخش )

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ فوریه ۲۰۲۳

دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – انقلاب را همه باور کرده اند، ترس بورژوازی از انقلاب اجتماعی سارا سرابی – گزارش یک شاهد عینی افسانه پویش – مسمومیت دختران دانش آموزان قم خاوران: مرسده قائدی – گفتگو با منیره برادران در ارتباط با رونمایی سلطنت طلبان از پرویز ثابتی در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۶۱ چه رخ داد؟