تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۱بهمن ۱۴۰۱برابر با ۱۰ فوریه ۲۰۲۳


گفتگوی هفته با حسین منصوری :سالگرد قیام 22 بهمن , عفو و آزادی زندانیان سیاسی بیانیه میر حسین موسوی برای گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی

نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۰۷ پیامهای هسته کارگری حمید اشرف و فعالان کارگری جنوب به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد حماسه سیاهکل

شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱


بیانیه سازمان فداییان(اقلیت) بمناسبت پنجاه و دومین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل

حماسه سیاهکل و تاثیرات آن بر جنبشهای سیاسی و اجتماعی در ایران در گفتگو با اصلان جوادزاده

پیام فعالین و هواداران سازمان فداییان(اقلیت) داخل کشور گرامی باد ۱۹ بهمن سالروز نبرد حماسی سیاهکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۶ فوریه ۲۰۲۳

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد حماسه سیاهکل دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – درگذشت زن ۵۳ ساله بلوچ در صف نفت، نقش جمهوری اسلامی در این گونه فجایع، ضرورت انقلاب اجتماعی افسانه پویش – زلزله خوی، جنایت جمهوری اسلامی، راهکار محسن رجب زاده – یک بررسی کوتاه از اعتراضات اخیر بازنشستگان و دیگر گروه های اجتماعی

Musik